Aktualności

August 3, 2022

Ukryte zagrożenia w związkach AFFF

Maciej Wrona

Copywriter

Dowiedz się, jak chronić się przed narażeniem na działanie niebezpiecznych związków chemicznych występujących w roztworach wodnej piany tworzącej powłokę (AFFF) stosowanych w pożarnictwie.

Związek AFFF zawiera w sobie: substancje per/polifluoroalkilowe(PFAS), kwasy perfluorooktanowe (PFOA) oraz perfluorooktanosulfonowe (PFOS),które są toksyczne dla środowiska. Jest to duża rodzina związków chemicznych wytwarzanych przez człowieka, występujących w wielu produktach konsumenckich, takich jak pasty, woski, farby i środki czyszczące.

Jak ochronić się przed zakażeniem

PFAS/PFOA/PFOS mogą zostać połknięte doustnie, wchłonięte przez skórę lub wdychane w wyniku narażenia w atmosferze. Personel oddziałów,które stosują przeciwpożarowe rozwiązanie AFFF zawierające PFAS/PFOA/PFOS powinien stosować następujące środki ostrożności, aby nie dopuścić do zakażenia:

  • Zastąpić starsze zapasy AFFF roztworami pianki bez fluoru
  • Ograniczyć kontakt AFFF z odpływem wody
  • Podczas pracy z AFFF nosić osobiste wyposażenie ochronne (PPE) i niezależny aparat oddechowy (SCBA)
  • Natychmiast po kontakcie należy użyć chusteczek czyszczących na twarz, szyję i ręce
  • Wyczyścić zanieczyszczone PPE i SCBA przed ich następnym użyciem
  • Wziąć prysznic w ciągu jednej godziny od powrotu do jednostki lub do domu
  • Jeśli uważasz, że zostałeś zakażony, zgłoś się do lekarza medycyny pracy i udokumentuj narażenie na działanie PFAS/PFOA/PFOS. Powiedz swojemu lekarzowi o wszelkich obawach podczas corocznego badania lekarskiego

Jeżeli masz wybierać urządzenie gaśnicze to wybierz skutecznie i niedziałające toksycznie na istoty żywe. Ekologiczne rozwiązania stają się coraz istotniejsze w dzisiejszych czasach. Coraz więcej ludzi zwraca uwagę na zielony akcent, który tak wpada w oko. Przy tworzeniu iBlockFIRE przyświecała idea, która połączy skuteczność z ekologią. Niestety dzisiejsze rozwiązania są w większym, bądź mniejszym stopniu szkodzące środowisku. Należy wybrać mądrze i odpowiedzialnie, bo może być to decyzja z efektami długofalowymi.