Aktualności

June 15, 2022

Close Before You Doze

Maciej Wrona

Copywriter

„Close Before You Doze” to termin, który powinien być znany każdemu

Powyższa fraza jest przekazem nowoczesnego przesłania edukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla współczesnego środowiska pożarniczego. W wolnym tłumaczeniu znaczy "Zamknij się, póki pójdziesz spać"

Program edukacji publicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego „Close Before You Doze” jest wynikiem ponad dziesięcioletnich badań prowadzonych przez Instytut Badań nad Bezpieczeństwem Pożarowym UL(FSRI). Po udowodnieniu, że zamknięte drzwi mogą potencjalnie uratować życie w czasie pożaru, Instytut zobowiązał się propagowanie tego rozwiązania.

„Kampania "Close Before You Doze" skupia się na prostych działaniach i zmianach zachowań, które mogą w znacznym stopniu pomóc w opóźnieniu rozprzestrzeniania się ognia. Nie wymaga to dużego wysiłku ani kupowania czegokolwiek" – mówi Steve Kerber, wiceprezes Instytutu FSRI.

Najważniejsze wnioski z badań nad bezpieczeństwem pożarowym

W badaniach FSRI nad poziomą wentylacją straży pożarnej, rozpoczętych w 2008 r., analizowano wpływ drzwi i okien na rozprzestrzenianie się pożaru. W ramach scenariusza przetestowano sypialnie na pierwszym i drugim piętrze domu.

Używając kamer termowizyjnych, badacze odkryli, że w pomieszczeniach z zamkniętymi drzwiami na obu piętrach w czasie rozprzestrzeniania się pożaru średnia temperatura wynosiła mniej niż 100 stopni Fahrenheita, podczas gdy w pomieszczeniach z otwartymi drzwiami temperatura wynosiła ponad 1000 stopni. "Można było zauważyć wyraźną różnicę polegającą na tym, że człowiek ma większe szanse na przeżycie w pomieszczeniu z zamkniętymi drzwiami" - mówi Kerber.

Stężenia gazów również znacznie się różniły. W sypialni z otwartymi drzwiami zmierzono niezwykle toksyczną wartość 10 000 PPM CO (wartość na milion jednostek tlenku węgla), podczas gdy w zamkniętej sypialni stężenie CO wynosiło około 100 PPM.

Co to jest " ewoluujące środowisko pożarowe"?

Badania przeprowadzone przez zespół wykazały, że rozpowszechnianie nowych technik zapobiegania pożarom jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek, ze względu na to, co Kerber nazywa " ewoluującym środowiskiem pożarowym". Kerber wyjaśnia: "Zaczęliśmy dostrzegać, że umeblowanie, otwarty układ i materiały budowlane nowoczesnych domów pozwalają na szybsze rozprzestrzenianie się ognia i zwiększanie jego zniszczeń. To wszystko prowadzi do tego, że mamy mniej czasu na opuszczenie domu podczas pożaru".

Moja pierwsza rada brzmi: "Śpij przy zamkniętych drzwiach sypialni" - kontynuuje Kerber. "Jeśli wybuchnie pożar, niema czasu na działanie". W badaniach nad bezpieczeństwem pożarowym prowadzonych przez FSRI "ciągle powracało" pytanie o to, "o ile bezpieczniej" byłoby, gdyby domownik znajdował się za zamkniętymi drzwiami.

"Jeśli jesteś rodzicem z dziećmi w domu i włączy się alarm przeciwpożarowy" - radzi Kerber - "potencjalnie nie możesz dostać się do pokoju swoich dzieci, ponieważ jesteś odcięty przez dym. Jeśli zamkniesz ich drzwi przed pójściem do łóżka, wiesz, że w takiej sytuacji Twoje dzieci mają większe szanse na przeżycie".

Ratowanie życia zaczyna się od prostych kroków

W oparciu o te ustalenia, kampania "Close Your Door" zachęca zarówno osoby uwięzione w pomieszczeniu podczas pożaru, jaki te, które mogą bezpiecznie opuścić dom, do zamykania jak największej liczby drzwi. "Ludzie myślą: 'Cóż, w moim domu jest dym. Chcę wypuścić dym"- mówi Kerber. "Tak, wypuszczasz dym, ale jednocześnie wpuszczasz powietrze, i tu pojawia się problem. Przy zamkniętych drzwiach i oknach ogień nie będzie miał tlenu do spalania i pozostanie na miejscu, dając innym osobom w domu więcej czasu na ucieczkę, a także pomagając chronić mienie".

Kerber ma nadzieję, że utwór "Close Your Door" stanie się tak samo powszechny w kulturze, jeśli chodzi o świadomość bezpieczeństwa pożarowego w dzisiejszych czasach, jak utwór "Stop, Drop& Roll". "Potrzebujemy nowoczesnego przesłania" - mówi Kerber. Jeśli "Stop, Drop & Roll" jest dla osób, których ubrania się palą, to "Close Your Door" jest dla osób, których dom się pali i nie można się z niego wydostać. To nowoczesna wersja tego, co należy zrobić".